Welkom bij groep 1/2

Wat u moet weten over onze groep dit jaar: 

Juf Roelina werkt op maandag, dinsdag en woensdag
roelina@valkenheuvel.nl
Juf Larissa werkt donderdag en vrijdag
larissa@valkenheuvel.nl  


Het informatieboekje over onze groep vindt u hier.                                                                                                                 
Onze doelen jaar op gebied van:
Rekenen:
- De telrij tot 10 (gr.1) of tot 20 (gr.2).  De plaats van de getallen in de telrij.
- Omgaan met hoeveelheden (meer, minder, evenveel, minste, meeste, veel, weinig).
- Begrippen “erbij en eraf”.
- Getalsymbolen herkennen en de relatie tot een hoeveelheid weten en hanteren.
- Begrip van tijd, uren, dagen, maanden, seizoenen, gisteren, vandaag, straks, morgen etc. Gebeurtenissen in de goede volgorde benoemen.
- Begrippen zoals lengte, oppervlakte, gewicht, inhoud, tijdsduur, kleur etc. kunnen toepassen in spel en gesprek.
- Classificeren en seriëren  (overeenkomsten groeperen , volgordes maken ).
- Oriënteren in de ruimte, begrippen voor, achter, naast, boven, onder, tussen, etc.
- Begrip van geometrische vormen (vierkant, driehoek, rechthoek, cirkel, kubus, ovaal)
- Ruimtelijke oriëntatie, toegepaste meetkunde in vouwwerk en driedimensionaal met klei.  Experimenteren met spiegelen en schaduwen.
- Herkennen en maken van patronen en reeksen (d.m.v. stempelen, tekenen, mozaïek, rijgen, kralenplanken etc.) .
 
Taal:
- Aan het einde van de kleuterperiode heeft de kleuter een actieve woordenschat van circa 3500 woorden en een passieve woordenschat van circa 7000 woorden. Zij zijn in staat deze woorden ook toe te passen in een andere situatie.
- Het kind kan een samenhangend en verstaanbaar verhaal vertellen over wat hij/zij heeft meegemaakt. Het kind kan zijn/haar mening geven.
- Het kind maakt goede zinsconstructies met zinnen van 7 woorden of meer.
- Luisteren: begrijpen en uitvoeren van meervoudige instructies en mededelingen.
- Luisteren: Aandacht, concentratie en begrip voor hetgeen een ander kind vertelt, kan op zijn/haar beurt wachten en geeft gepaste feedback. Luisteren naar op de leeftijd afgestemde audiovisuele fragmenten.
- Interactief praten, gesprekjes voeren en conflicten hanteren.
- Antwoord kunnen geven op feitelijke vragen, denkvragen, keuzevragen, indirecte vragen en reflectieve vragen.
- Is in staat een voorgelezen verhaal te volgen en daar vragen over te beantwoorden en het na te vertellen.
- Kent kenmerken van een boek (hoe wordt het gelezen? Van voor naar achter, begrippen als titel, kaft, rug, schrijver, opbouw van begin naar einde etc.)
- Weet wat de functie van letters, geschreven taal, briefjes, boeken etc. is.
- Kent het verschil tussen lezen en schrijven.
- Kan de eigen naam lezen en schrijven en herkent circa 15 lettersymbolen.
- Kan tekens schrijven die op letters lijken.
- Kan eerst, laatste letter benoemen van een woord en een woord in klankstukken onderverdelen en kent het verschil tussen een letter, een woord en een zin.
 
Motoriek
- Fijne motoriek, pengreep en adequaat inkleuren van vlakken en maken van vormen, goed hanteren van schaar. Goede aansturing van de spieren die precieze taakjes mogelijk maken. Algemene dagelijkse redzaamheid (knopen, veters, ritsen).
- Grove motoriek, het veilig en doelgericht bewegen door de ruimte. Soepelheid en coördinatie van de grote spieren.
- Ritmisch bewegen op muziek.
- Snelheid en omgaan met spelregels, competitie, winnen en verliezen.

Overige informatie:

Gym:
- Maandag en donderdag: Klimmen en klauteren, (gymkleren aan. Let op! Geen moeilijke kleding aantrekken i.v.m. omkleden);
- Dinsdag en woensdag:  spel, bewegen op muziek, drama of yoga (alleen gymschoenen ).
Let u a.u.b. op de sluiting van de schoenen van uw kind zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Dus bij voorkeur geen veterschoenen bij kinderen die dit nog niet zelf kunnen.
Gymschoenen liefst met een stevige zool (geen balletslofjes) en met een elastieken band op de wreef of klittenband.
 
Huiswerk: 
- Flip de Beer, onze logeerbeer gaat elk jaar een keer bij elk kind logeren. De kinderen maken met hun ouders een verslag over de logeerpartij. Zij vertellen hierover in de klas (taalontwikkeling).
- De kinderen krijgen elke 2 weken een nieuwe letter aangeboden. Zij worden aangemoedigd om thuis voorwerpen op te zoeken die met die letter beginnen voor in de ‘letterhoek’.
De kinderen krijgen om beurten de IK-Tas mee naar huis. Zij kunnen die samen met de ouders vullen met spullen die iets over hen vertellen. Dus bijvoorbeeld: lievelingsspeelgoed, foto’s van familieleden, huisdieren, de eigen slaapkamer, iets over zwemles of sport of over iets anders dat belangrijk voor hen is. (voorbereiding op spreekbeurten)
 
Klassenouders:
vader en moeder Guido (Dennis en Hanneke) , moeder Seff (Monique), moeder Yassin (Bianca)                          
 
Verdere bijzonderheden van deze groep:
In de groep oefenen we  veel met samenwerken . Instructie wordt op ontwikkelingsniveau gegeven. De kinderen werken, leren en spelen in de hal en de klas onder leiding van de leerkracht, stagiaires en leerkrachtondersteuners die zij allen als aanspreekpunt ervaren.
 
In de kleutergroep wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid, groepsvorming, sociaal gedrag en het aanleren van de schoolregels en omgangsregels en omgangsvormen. Het besef een belangrijk onderdeel te zijn van de grote schoolgemeenschap wordt aangeleerd.
 
De kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en op hun beurt wachten. Als de juf het ‘lieveheersbeest’ draagt, mag je haar niet storen.
De kinderen werken per jaargroep met een weektaak. Groep 2 heeft 3 verplichte opdrachten in de week, groep 1 heeft 2 opdrachten. De kinderen leren zelf hun werk door de week heen te plannen.