Welkom bij groep 3/4
 
Wat u moet weten over onze groep dit jaar:
Juf Miranda werkt op maandag en dinsdag
miranda@valkenheuvel.nl
Juf Arianne werkt op woensdag, donderdag en vrijdag
arianne@valkenheuvel.nl
 
Onze doelen op gebied van:
Rekenen:
- Groepjes maken, getalstructuur herkennen
- Telrij tot 20 beheersen; vlot en handig met sprongen tellen (voorwaarts en achterwaarts)
- Telrij tot 50 opzeggen en uitbreiden tot 100, plaatsing van getallen op de getallenlijn t/m 100
- Optellen en aftrekken tot 20 (met optelbord, rekenrek, kralenketting) Geautomatiseerd tot en met 20
- Splitsen, halveren, verdelen, (on)even
- Geldrekenen; 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent, 1 en 2 euro
- Klokkijken; hele en halve uren
 
Spelling:
- beheersen alle letters, klanken en lettercombinaties, klank/tekenkoppeling en teken/klankkoppeling sch,- ng/-nk, -b/-d, -cht,- aai, -ooi,-oei, -ei/-ij, -eeuw, -ieuw, -uw, -ou/-au klankzuivere en niet-klankzuivere woorden van mkm-woorden (sok bijvoorbeeld) tot mmmkm-woorden (strek bijvoorbeeld) kunnen opschrijven 

 
Taal:
- Spreken: woordenschat, gebruik maken van goede zinnen, verwoorden van een boodschap of verhaal in samenhangende zinnen, begrijpen van vragen, begrijpen van verhaalstructuur
- Lezen, begrijpend lezen met Veilig leren lezen.

We hebben naast lezen, rekenen en schrijven ook:
- Engels, levensbeschouwing (Kleur), verkeer, wereldoriŽntatie (Veilig de Wereld in) (wereldoriŽntatie), creatief en we doen veel aan sociaal-emotionele ontwikkeling (Kiva).
De doelen van Veilig leren lezen zijn te vinden op de deur van de klas. De kern die op dat moment aan de beurt is wordt opgehangen. Maandagmiddag van 13:00-13:45 en donderdagochtend van 8:30 uur Ė 9:15 uur
 
Overige informatie:
Gym:
- De kinderen hebben gym op woensdagochtend van 11:30-12:15. U kunt uw kind om 12:15 uur ophalen bij de gymzaal van de Uilenburcht.

 
Huiswerk:
- De woordjes van Veilig en Vlot van de kern waarin op dat moment mee wordt gewerkt worden mee naar huis gegeven. Elke dag 5 minuten oefenen thuis zorgt ervoor dat de kinderen beter leren lezen en de letters goed automatiseren. Wilt u dit thuis met uw kind doen?

Klassendienst:
- In groep 3 hebben we geen klassendienst. Wel krijgen de kinderen een eigen taak, bijvoorbeeld vloerenbaas of kastenbaas.

Hulpouders/klassenouders:
- Julia (moeder van Nhyira), Fred en Wendy (ouders van Milan)


Verdere bijzonderheden van deze groep:
- We hebben nog 2 leuke activiteiten in de planning; een voorstelling op school van Kunst Centraal en een bezoek aan de Boswerf
- De kinderen mogen een spreekbeurt houden als ze het leuk vinden
- We werken op de computer met het programma ĎLezen met Zoemí
- De kinderen werken met het planbord. In de loop van het jaar werken we toe naar een takenkaart op papier en leren de kinderen steeds meer hun eigen werk te plannen.