Welkom bij groep 5
  
Wat u moet weten over onze groep dit jaar
Juf Henny werkt op maandag en dinsdag
henny@valkenheuvel.nl
Juf Joy werkt op woensdag, donderdag en vrijdag
joy@valkenheuvel.nl 
 
Onze doelen op gebied van:
Rekenen:
- Tafels 1 t/m 10 automatiseren
- Telrij tot 1000 beheersen
- Optellen en aftrekken tot de 1000
- Klokkijken
- Deelsommen 1 t/m 10
- Rekenen met geld
- Lengte en omtrek
- Eenvoudige tabellen en grafieken
- Oppervlakte
- Gewicht gram kilo
 
Taal:
- Spreken en luisteren: volgorde in een verhaal brengen
- Woordenschat: leren hoe je betekenissen van woorden kunt onthouden, betekenis van woorden
- Taalbeschouwing: doe-woorden, naamwoorden, onderwerp, tegenwoordige en verleden tijd, uitdrukkingen, tegenstellingen
- Schrijven: schrijven van een verhaal, een brief, een e-mail   
 
Spelling:
- Weetwoorden: woorden met ei/ij, s/z, v/f, ou/au
- Klankwoorden: woorden met aai/ooi/oei woorden met nk/ng woorden met eeuw/ieuw/uw
- Regelwoorden: woorden met open en gesloten lettergreep
 
Overige informatie:
Gym:    
- Woensdag van 10:45 tot en met 11:30 uur
- Donderdag van 10:45 tot en met 11:30 uur
 
Huiswerk:  
- Tafels van 1 tot en met 10
- Dictee
- Boekenbeurt en spreekbeurt
- Lezen
- Klokkijken oefenen
 
Schoolbibliotheek:
- De kinderen hebben altijd een boek in hun la en kunnen iedere week naar de bibliotheek om hun boek te ruilen.
 
Hulpouders/klassenouders: