Welkom bij groep 6

Wat u moet weten over onze groep dit jaar:
Juf Froukje werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

froukje@valkenheuvel.nl
Juf Ingrid werkt op donderdag
ib@valkenheuvel.nl
 
Onze doelen op gebied van:
Rekenen:
- Tafels 1 t/m 10 automatiseren
- Getallen  t/m  10.000
- Optellen en aftrekken tot 10.000
- Cijferend; eerst kolomsgewijs daarna met lenen
- Breuken
- Meten: oppervlakte en omtrek en het omrekenen van maten
- Rekenen met geld; bedragen aanvullen en aftrekken
- Schattend rekenen                
- Klokkijken
- Tabellen en grafieken 
               
Taal:
- Spreken en luisteren: volgorde in een verhaal brengen, daarbij kijkend naar de doelgroep
- Woordenschat: leren hoe je betekenissen van woorden kunt onthouden, betekenis van woorden
- Taalbeschouwing: de werkwoorden, tegenwoordige en verleden tijd, persoonsvorm, naamwoorden; het zelfstandig naamwoord, het persoonlijk naamwoord, bezittelijk naamwoord  en het aanwijzend voornaamwoord, onderwerp, uitdrukkingen,  tegenstellingen.
- Schrijven: schrijven van een verhaal, een brief, een e-mail. Het schrijfdoel en de doelgroep bepalen . 
 
Spelling:
- Weetwoorden: woorden met ei/ij,  s/z,  v/f, ou/au, c=s /c=k, i=ie, eindigend op b en y
- Klankwoorden: woorden met -cht, kleefletters, eindigend op -zaam, -baar, -heid, -atie, -itie en -tie.
- Regelwoorden: woorden met open en gesloten lettergreep
 
Overige informatie:
Gym:
- Maandag: 13:00 uur - 13:45 uur
- Woensdag: 10.00 uur - 10:45 uur
 
Huiswerk:
- Tafels van 1 tot en met 10
- Dictee
- Boekenbeurt en spreekbeurt
- Lezen
- Klokkijken
- Topografie
 
Schoolbibliotheek:
- Dinsdag gaan de kinderen naar de bibliotheek.
 
Hulpouders/klassenouders:
 

Verdere bijzonderheden van deze groep:
Elke dinsdagmiddag gaan we naar de schoolmoestuin. We zaaien en oogsten onze eigen groenten.
We doen dit samen doen met de buurttuin de Groentehoek.