Welkom bij groep 7/8

Wat u moet weten over onze groep dit jaar:
Juf Dian werkt op maandag, dinsdag en woensdag en vrijdag
dian@valkenheuvel.nl
Juf Marike werkt op donderdag
marike@valkenheuvel.nl


Onze doelen op gebied van:

De doelen voor groep 7 vindt u hier
De doelen voor groep 8 vindt u hier

Overige informatie:
Gym: 
Woensdagochtend van 9:15 uur -10:00 uur van meester Frans
Donderdagochtend van 9:15 uur -10:00 uur van meester Frans
 
Huiswerk:
Maandag: tafeltoets en blokboek rekenen
Dinsdag: dictee en begrijpen lezen
Woensdag: Engels
Dnderdag: blokboek taal
Vrijdag: ontleden en topografie
Al het huiswerk kunt u vinden via Ouderportaal
 
Klassendienst:
- Per week hebben vier kinderen klassendienst. De taken die zij uitvoeren zijn schriften uitdelen, vegen, stoelen opstapelen, papierbak legen en bord schoonmaken. Per dag 1 taak en dat wisselt dan gedurende de week.
 
Schoolbibliotheek:
- Op dinsdag, donderdag en vrijdag mogen de kinderen hun boek ruilen bij de schoolbibliotheek.

Verdere bijzonderheden van deze groep:
- Dit schooljaar doen we weer mee met de Kinderpostzegels en met Bizworld.  Daar komen ongetwijfeld nog projecten bij gedurende het schooljaar. 
- De Plusleerlingen hebben een aantal extra opdrachten: werkbladen, Routeboekje, Plusschrift rekenen, projecten en levelwerk. 
- Twee leerlingen uit onze klas, te weten Mathijs en Fedra zijn lid van de leerlingenraad. Zij overleggen met andere leerlingen over onderdelen die zij belangrijk vinden. 
- Afname Nio in september
- Vanaf november t/m februari Cito toetsen midden groep 8. 
- Iep Eindtoets  18 en 19 april
- 6, 7 en 8 juni kamp. 
- 4 juli musical en eindfeest.  
- Maart: aanmelden voor de voortgezet onderwijs scholen, verdere informatie volgt.