Welkom bij groep 8

Wat u moe
t weten over onze groep dit jaar:

Juf Suzanne werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
s.niezink@valkenheuvel.nl
Meester Huub werkt op donderdag


Onze doelen op gebied van:
Allereerst heeft groep 8 beloofd dat zij er een geweldig en respectvol jaar van gaan maken.
Dit jaar staat in het teken van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Groep 8 leert de agenda in te vullen en het huiswerk te plannen. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces, bijvoorbeeld; werk zelf nakijken, goed verbeteren, huiswerk te maken en postvak met hun werk te legen. Verder is het dit jaar heel belangrijk om samen met uw zoon of dochter de open dagen van de voortgezet onderwijs scholen te bezoeken. Kijk t.z.t. op de agenda van ouderportaal wanneer deze plaatsvinden.
 

groep 8:
Rekenen:
De leerling...
- weet eenvoudige getallen, bewerkingen en symbolen correct te noteren en te gebruiken.  
- kan getallen lezen en uitleggen hoe getallen uit cijfers opgebouwd zijn;  
- kan hoofdrekenen met en zonder notatie van tussenresultaten;  
- kan hoofdbewerkingen (+, -, x, :) met gehele en eenvoudige decimale getallen op papier uitvoeren, evenals bewerkingen met eenvoudige breuken;  
- kan berekeningen uitvoeren om problemen op te lossen en de rekenmachine op verstandige wijze inzetten;  
- kan in de context van verhoudingen eenvoudige berekeningen uitvoeren, ook met procenten en verhoudingen;  
- kan veel voorkomende en eenvoudige meetinstrumenten gebruiken en aflezen, met maateenheden rekenen en in eenvoudige gevallen maateenheden in elkaar omzetten;  
- heeft een gevoel ontwikkeld voor standaardmaten in veel voorkomende situaties;  
- kent namen van enkele meetkundige figuren en begrippen en kan deze gebruiken om situaties in de ruimte te beschrijven;  
- kan eenvoudige tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen, ook om eenvoudige berekeningen uit te voeren.  

Begrijpend lezen en studievaardigheid: 
Ook deze beide vakken behoren tot de pijlers van het lesprogramma. Leren om een tekst te doorgronden. Bij studievaardigheden hebben we een nieuwe methode. De kinderen leren om allerlei bronnen van informatie te begrijpen en te gebruiken. 

Overige informatie:
Gym:
- Woensdagochtend  van 8:20 uur tot 10.00 uur


Huiswerk:
Maandag: Engels blokboek
Dinsdag: Spellingdictee en taal blokboek
Woensdag: Rekenen blokboek en topografie
Donderdag: Tafeldictee
Vrijdag: Ontleden en topografie
Al het huiswerk kunt u vinden via Ouderportaal
 
Klassendienst:
- Per week hebben vier kinderen klassendienst. De taken die zij uitvoeren zijn schriften uitdelen, vegen, stoelen opstapelen, papierbak legen en bord schoonmaken. Per dag 1 taak en dat wisselt dan gedurende de week.


Verdere bijzonderheden van deze groep:
  • Dit schooljaar doen we weer mee met de Kinderpostzegels en met Bizworld.  Daar komen ongetwijfeld nog projecten bij gedurende het schooljaar. 
  • De Plusleerlingen hebben een aantal extra opdrachten: werkbladen, Routeboekje, Plusschrift rekenen, projecten en levelwerk. 
  • Twee leerlingen uit onze klas, te weten .Jeroen en Ecrin zijn lid van de leerlingenraad. Zij overlegen met andere leerlingen over onderdelen die zij belangrijk vinden. 
  • Afname Nio in september
  • Vanaf november t/m februari Cito toetsen midden groep 8. 
  • Iep Eindtoets  
  • Juni kamp. 
  • Juli musical en eindfeest.  
  • Maart: aanmelden voor de voortgezet onderwijs scholen, verdere informatie volgt. 

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...