Laatste nieuws

Let op: verwijder deze pagina niet! Deze pagina is gelinkt naar een element in de layout en deze link zal niet meer werken wanneer deze pagina er niet meer is. Gebruik dus altijd deze pagina of verwijs deze pagina door naar een andere pagina....

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...