De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend
zijn aan zelfstandig werken en plannen. Daaruit blijkt hoe
goed onze kernwaarden zelfstandigheid, samenwerking,
verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit en
samenlevingsgerichtheid aansluiten bij het onderwijs van nu!

 

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...