Taalklas

Extra taal ondersteuning
In de taalklas werken we in een kleine groep. We bieden in deze uren extra aandacht aan de ontwikkeling van taal (spraak, spelling, klanken en schrijven). Hiermee bieden wij effectief ondersteuning aan onze leerlingen die op een of meerdere van deze gebieden achterblijven en kunnen hen zo efficiŽnt extra aandacht geven.