Taalklas

Juf Hanneke is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
hanneke@valkenheuvel.nl 

Extra taal ondersteuning
In de taalklas werken we in een kleine groep. We bieden in deze uren extra aandacht aan de ontwikkeling van taal (spraak, spelling, klanken en schrijven). Hiermee bieden wij effectief ondersteuning aan onze leerlingen die op een of meerdere van deze gebieden achterblijven en kunnen hen zo efficiënt extra aandacht geven. 

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...