Welkom op de website van katholieke Daltonschool De Valkenheuvel!Wij zijn een kleinschalige Daltonschool in Driebergen. Kwaliteit voor ieder kind vinden wij belangrijk. We willen elk kind zo veel mogelijk leren. De basis daarvoor is dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Samen met kinderen, leerkrachten en ouders zorgen wij voor een veilige en fijne plek waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn er trots op dat we goede resultaten boeken met onze unieke, veelzijdige groep kinderen.

Schooljaar 2019-2020 is anders verlopen vanwege Corona. Samen met het team en het bestuur hebben we ons onderwijs Coronaproof gemaakt. We hebben met elkaar keuzes gemaakt over onder andere; het meegeven van materialen, dag- en weektaken klaar zetten, devices meegeven en veelvuldig contact zoeken met de kinderen. Het was, en is nog steeds, een intensieve periode waarbij de ontwikkeling van onze kinderen leidend is voor de keuzes die we maken. We vonden het fijn om te horen dat onze ouders van mening waren dat we het fantastisch hebben gedaan tijdens deze periode. Met het team, het bestuur en de ouders blijven we de ontwikkelingen volgen om op een adequate en positieve manier maatregelen te nemen als dat nodig is.

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...