Contact
 
Schoolleiding Valkenheuvel
Ingrid Roelofs

 
Telefoon: 0343-536000
Email: directie@valkenheuvel.nl
Ziekmeldingen graag via de mail van de leerkracht van uw kind
Intern Begeleider
Ingrid Doeser
 
Telefoon: 0343-536000
Email: ib@valkenheuvel.nl
Medezeggenschapsraad
Sandra Verschuur - Voorzitter
 
Email: mr@valkenheuvel.nl
Oudervereniging
Duifje Alderse Baas - Voorzitter
 
Email: ov@valkenheuvel.nl
Website & Nieuwsbrief 'Valkje'
Larissa Tulp - Redactie
 
Email: ict@valkenheuvel.nl
Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Het Sticht
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Telefoon: 030-6939464
Email: bureau@hetsticht.nl

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...