Oudervereniging
 
Wat doet de Oudervereniging?
Op de R.K. Daltonschool Valkenheuvel is een Oudervereniging. Deze organiseert ieder schooljaar allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals de sportdag (Koningsspelen), schoolreisje, kamp voor groep 8, (sport)toernooien, Avondvierdaagse, Sinterklaas, Pasen, Kerst, lampionnenoptocht op Sint Maarten.
 
Het organiseren van al deze activiteiten doen we voor de kinderen. Door de activiteiten worden ouders en verzorgers ook meer betrokken bij de school. Via de digitale nieuwsbrief van school, het 'Valkje', wordt u over deze activiteiten geïnformeerd. 
 
Wie zitten er in de Oudervereniging?
De Oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten. Wij komen maandelijks in de avonduren bij elkaar in een OV-vergadering. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die mee willen helpen bij activiteiten op school. De data van onze vergaderingen staan op de kalender op de website van school.
 
Wat betekent het lidmaatschap van de Oudervereniging?
Zolang uw kind op deze school zit, bent u lid van de oudervereniging. Aan het lidmaatschap is per schooljaar een contributie (ouderbijdrage) per kind verbonden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar in de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging (ALV) vastgesteld.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om diverse verplichte en niet-verplichte activiteiten voor de kinderen te bekostigen. In de schoolgids is opgenomen welke activiteiten verplicht zijn en welke niet. Als de ouderbijdrage niet wordt betaald, kan uw kind niet meedoen aan de niet-verplichte activiteiten.
 
Als u vragen heeft over de Oudervereniging, de contributie, de activiteiten, verslagen en agenda's van de vergaderingen, dan kunt u deze stellen via ov@valkenheuvel.nl

Vergaderschema 2017-2018
(data onder voorbehoud)

1.        dinsdag 29 augustus 2017 om 20.00 uur
2.        woensdag 13 september 2017 van 8.30 tot 9.30 uur
3.        dinsdag 10 oktober 2017 van 19.30 tot 20.30 uur
4.        woensdag 15 november 2017 van 8.30 tot 9.30 uur
5.        dinsdag 12 december 2017 van 19.30 tot 20.30 uurDocumenten:

Activiteitenlijst
Klassenouders informatieboekje
Notulen

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...

meer lezen