Welkom bij groep 3
 
Wat u moet weten over onze groep dit jaar:

Juf Linsey werkt op maandag en vrijdag
l.sterkenburg@valkenheuvel.nl
Juf Larissa werkt op dinsdag, woensdag en donderdag
l.tulp@valkenheuvel.nl
 
 
Onze doelen op gebied van:
Rekenen:
- Groepjes maken, getalstructuur herkennen
- Telrij tot 20 beheersen; vlot en handig met sprongen tellen (voorwaarts en achterwaarts)
- Telrij tot 50 opzeggen en uitbreiden tot 100, plaatsing van getallen op de getallenlijn t/m 100
- Optellen en aftrekken tot 20 (met optelbord, rekenrek, kralenketting) Geautomatiseerd tot en met 20
- Splitsen, halveren, verdelen, (on)even
- Geldrekenen; 1, 2, 5, 10, 20 en 50 eurocent, 1 en 2 euro
- Klokkijken; hele en halve uren
 
Spelling:
- beheersen alle letters, klanken en lettercombinaties, klank/tekenkoppeling en teken/klankkoppeling sch,- ng/-nk, -b/-d, -cht,- aai, -ooi,-oei, -ei/-ij, -eeuw, -ieuw, -uw, -ou/-au klankzuivere en niet-klankzuivere woorden van mkm-woorden (sok bijvoorbeeld) tot mmmkm-woorden (strek bijvoorbeeld) kunnen opschrijven 

 
Taal:
- Spreken: woordenschat, gebruik maken van goede zinnen, verwoorden van een boodschap of verhaal in samenhangende zinnen, begrijpen van vragen, begrijpen van verhaalstructuur
- Lezen, begrijpend lezen met Veilig leren lezen.

We hebben naast lezen, rekenen en schrijven ook:
- Engels, levensbeschouwing (Kleur), verkeer, wereldoriëntatie (Veilig de Wereld in) (wereldoriëntatie), creatief en we doen veel aan sociaal-emotionele ontwikkeling (Kiva).
De doelen van Veilig leren lezen zijn te vinden op de deur van de klas. De kern die op dat moment aan de beurt is wordt opgehangen. Maandagmiddag van 13:00-13:45 en donderdagochtend van 8:30 uur - 9:15 uur
 
Overige informatie:
Gym:
- De kinderen hebben gym op woensdagochtend van 11:30-12:15. U kunt uw kind om 12:15 uur ophalen bij de gymzaal van de Uilenburcht.

 
Huiswerk:
- De woordjes van Veilig en Vlot van de kern waarin op dat moment mee wordt gewerkt worden mee naar huis gegeven. Elke dag 5 minuten oefenen thuis zorgt ervoor dat de kinderen beter leren lezen en de letters goed automatiseren. Wilt u dit thuis met uw kind doen?

Klassendienst:
- In groep 3 hebben we geen klassendienst. Wel krijgen de kinderen een eigen taak, bijvoorbeeld vloerenbaas of kastenbaas.


Verdere bijzonderheden van deze groep:
- De kinderen mogen een spreekbeurt houden als ze het leuk vinden