Notulen MR op de website

01-06-2021
De notulen van de vergaderingen van de MR kunt u hier bekijken.
Wilt u een keer aansluiten bij een vergadering? Dan kunt u een email sturen naar mr@valkenheuvel.nl 

De middelbare scholen geven aan dat onze leerlingen gewend zijn aan zelfstandig werken en plannen...