Valkje 4, 30 juni 2023

01-07-2023
 Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het nieuwe Valkje staat op de site.
In deze editie staat onder andere wat er is gebeurd in en buiten de klas, belangrijke informaite en een bericht van de MR.

Valkje 4

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Team en directie Valkenheuvel